AD_Calculator.exe

Programma om de dichtheid van de lucht te berekenen op basis van druk, temperatuur en de relatieve vochtigheid, zoals bijvoorbeeld gemeten met bovenstaand mobiel weerstation.

Het programma heeft ook een 'referentie' set. De nieuw berekende dichtheid van de lucht wordt dan ook in procenten van de referentie-dichtheid uitgedrukt (zoals berekend met de referentie meetwaarden). Deze referentieset wordt opgeslagen, zodat deze data niet telkens opnieuw ingevoerd hoeft te worden.

Als de nieuwe dichtheid bijvoorbeeld 5% lager is dan de referentie dichtheid, zou je in theorie een 5% kleinere sproeier moeten monteren dan de sproeier welke onder de 'referentie' omstandigheden het beste werkte.

Dit programma is getest met Windows 7 (en .NET 4.0)

Let op: Het blijft altijd je eigen verantwoording welke sproeier je monteert. Een verkeerde sproeier kan ernstige motorschade tot gevolg hebben

Vragen/opmerkingen kan men richten aan rkrabbenborg APEDINGETJE yahoo.com

De gebruikte formules zijn terug te vinden op: 93004_314-AN_14-air-density-fuel-air-ratios.pdf

AD_Calculator V1.0 (download door met de rechtermuis knop op deze link te klikken en dan te kiezen voor 'save target as..' of 'save link as..')

Online AD calculator